شهردار منطقه 14 از بهره برداری اولین بزرگراه دو طبقه کشور در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمدنژاد در این باره گفت: بزرگراه امام علی به طول 22 کیلومتر حد فاصل بزرگراه ارتش در شمال و خیابان خاوران در جنوب یکی از بزرگترین بزرگراههای تهران است که 6/3 کیلومتر آن در منطقه 14 قرار دارد.


ادامه مطلب ...