آقای تین سین نخست وزیر اسبق میانمار به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. معاونان رئیس جمهور نیز از حزب حامی نظامیان یعنی حزب USDP انتخاب شده اند. تین سین که از پیش حدس زده می شد نامزد انتخابات شود از سوی ژنرال شورای نظامی فرستاده شده بود تا به عنوان یک شهروند به رقابت بپردازد. آقای تین سین متحد نزدیک ژنرال تن شوه است که از سال 1992 تا کنون رهبری میانمار را بر عهده دارد. بانو سو چی برنده ی صلح نوبل دقیقا پس از انتخابات از بازداشت خانگی آزاد شد. دولت میانمار پس از آزادی به وی اجازه داد تا پس از 10 سال بتواند پسر کوچکترش کیم آریس را ملاقات کند.

برنده ی صلح نوبل، آیونگ سان سو چی برای صلح تلاش می کند

آیونگ سان سو چی، مخالف دموکراتیک میانمار گفته است که نسبت به کسانی که وی را سال ها از آزادی محروم کرده اند کینه ای ندارد و با او به خوبی رفتار شده است. وی افزوده است: مسئولان امنیتی با من خوب رفتار کرده اند، از آن ها می خواهم که با مردم هم خوب رفتار کنند.

مخالف دموکراتیک میانمار گفته است که حاضر است با تمام نیروهای دموکراتیک کشور فعالیت کند. وی به هوادارانش گفت: وقتی دموکراسی وجود دارد که مردم دولت را کنترل کنند. وی با تصریح اینکه شما باید برای آنچه درست است مقاومت از خود نشان دهید، گفت: من خواهم پذیرفت که مردم مرا کنترل بکنند.

آیونگ سان سو چی با خاطر نشان کردن این موضوع که در 7 سالی که در بازداشت خانگی به سر می برده است تا 6 ساعت به اخبار رادیو گوش می داده است گفت: فکر می کنم بدانم مردم چه چیزی می خواهند اما فقط تا حد معینی آگاهی دارم؛ شما هم به من بگویید چه می خواهید.

این برنده نوبل صلح در اواخر سال گذشته ی میلادی در مقابل دفتر حزب خود یعنی حزب اتحاد ملی برای دموکراسی و در جمع هزاران نفر از هوادارانش به عنوان اولین سخنرانی پس از آزادی اش مشغول سخنرانی بود. بنا به گفته ی مسئولان حزب اتحاد ملی برای دموکراسی قصد رهبرشان تلاش برای صلح ملی با کنار برداشتن موانع سر راه میانمار است.

مخالف دموکراتیک میانمار در آن سخنرانی گفت: الآن زمانی است که میانمار به کمک نیاز دارد. وی همچنین در اولین سخنرانی مطبوعاتی پس از آزادی اش اضافه کرد: ملل غربی، ملل شرقی، تمام جهان... همه چیز با گفت وگو آغاز میشود. مشاهدات حاکی از این بوده است که سو چی با کشورهای غربی در ادامه ی تحریم ها کمک کرده است، جریانی که در گذشته از آن پشتیبانی کرده است اما حالا که مردم از این کار صدمه می بینند، نه شورای نظامی، ممکن است اوضاع فرق کند.


ادامه مطلب ...