وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح دستاوردهای فضایی محققان از پرتاب چند ماهواره در سال جاری خبر داد و گفت: ماهواره "رصد یک" با پرتابگر داخلی به عنوان اولویت نخست دستاوردهای بخش فضایی کشور در شهریور ماه همزمان با هفته دولت به فضا پرتاب می شود.

ماهواره رصد یک

رضا تقی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه چندین ماهواره بومی و ملی برای سال جاری در دستور پرتاب قرار گرفته است گفت: پیش بینی می شود با وجود اتمام امور مربوطه ماهواره "رصد یک" با پرتابگر داخلی در هفته دولت به فضا پرتاب شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه پرتاب ماهواره های ملی به فضا مستلزم فراهم بودن مسائل مختلف است افزود: عواملی چون آماده سازی پرتابگر، شرایط جوی و ساخت ماهواره از جمله مواردی است که در صورت مهیا شدن می توان پرتاب ماهواره را عملیاتی کرد.


ادامه مطلب ...