واشنگتن

از سال 2007 تا کنون 9 مورد پای داخل کفش در آمریکا و کانادا یافت شده است. تنها 3 مورد از قربانیان شناسایی شده اند. معما رفته رفته پیچیده تر می شود درحالیکه کسی نمی تواند راه حلی ارائه کند. با پیدا شدن نهمین پا در آمریکا معمای پلیسی لنگه کفش پیچیده تر شد. این لنگه کفش تقریباً سه ماه پیش(27 آگوست) در جزیره ی ویدبی یافت شد. با احتساب این کفش، از سال 2007 تا کنون مجموعاً 9 پا در کفش های کتانی در سواحل ایالت بریتیش کلمبیا(غرب کانادا) و ایالت واشنگتن(غرب آمریکا) کشف شده است. از میان قربانیان این حوادث پلیس فقط موفق به شناسایی سه نفر شده است. آخرین مورد، لنگه کفشی است که در سواحل جزیره ی ویدبی(یکی از سواحل غربی آمریکا واقع در ایالت واشنگتن)  یافت شده است و پلیس در مورد آن گفته است: شاید بیشتر از دو ماه داخل آب بوده است و احتمالاً به یک نوجوان یا یک زن تعلق دارد.

سرنخ هایی که پلیس در اختیار دارد بسیار کم هستند. اولین سرنخ این است که تمام لنگه کفش ها، کفش کتانی هستند ولی مارکشان با هم فرق می کند. دومین سرنخ این است که به نظر می رسد پا در اثر پوسیده شدن جدا شده باشد نه اینکه بخواهد بریده شده باشد. سومین سرنخ این است که تمام موارد در ساحل محدوده ی مابین جئورجیا(در شمال غربی شهر ونکوور کانادا) و سیتل(در ایالت واشنگتن آمریکا) یافت شده اند. چهارمین سرنخ این است که صاحب اولین پای کشف شده در کفش را به کمک آشنایان وی پیدا کردند(آگوست 2007). این کفش به یک مرد تعلق داشت. دو مورد دیگر نیز که در سال 2008 در ساحل شهر ریچموند یافت شده بودند تشخیص هویت شد و معلوم شد هر دو متعلق به یک فرد واحد هستند(این دو مورد به فاصله ی زمانی 5 ماه از همدیگر کشف شده بودند). در این میان آنچه نامعلوم باقی مانده این است که آیا واقعاً قتلی رخ داده است یا اینکه جنایتکاری در کار نبوده و تمام قضایا فقط ناشی از حوادث طبیعی بوده است؟ پنجمین سرنخ این است که به غیر از 9 مورد مذکور یک فقره نیز یافت شده بود که مسئولان مربوطه اعلام کردند که فقط یک شوخی بوده است تا مردم را بترسانند(استخوان حیوان تشخیص داده شد). ششمین سرنخ این است که آزمایش های دی ان ای در مورد سه نفری که گزارش شده است ناپدید شده انده اند با موارد یافت شده مطابقت ندارد.


ادامه مطلب ...