داشتن پول به معنی خوشبختی نیست اما باعث می شود انسان احساس تنهایی کمتری کرده و درد های جسمانی در بدن کمتر شوند. این موضوع حاصل یک تحقیق علمی است که دانشمندان چینی آن را بررسی کرده اند. در طرف مقابل بی پولی سبب می شود انسان احساس کند نیاز دارد از سوی اجتماع خود درک شده و نیز درد های جسمانی در وی زیاد شوند.  متخصصان چینی این تحقیق را در جریان 6 سری مختلف از آزمایش ها به انجام رسانده اند و هدف آن ها این بوده است که نحوه ی تغییرات جسمانی و روانی انسان ها را درپاسخ به وضعیت مالی مورد بررسی قرار دهند. این متخصصان همچنین در 2 سری از آزمایش ها به بررسی این موضوع پرداخته اند که پذیرفته نشدن از سوی اجتماع و درد های جسمانی (همچون سردرد) چه تأثیری بر روی تمایلات مالی انسان خواهند گذاشت؟