در جنوب آلمان یک مرد مسلح یک مدرسه را هجمه ی آتش خود قرار داد و سبب زخمی شدن چهار کودک شد. پلیس آلمان هنوز از انگیزه ی این مرد مسلح و جزییات حمله خبری منتشر نکرده است. ساختمان مدرسه در آنس باخ در حوالی شهر نورنبرگ قرار دارد. رسانه های محلی می گویند این مرد چند نارنجک دست ساز به داخل مدرسه پرتاب کرده است.