از میان جوانان 16 تا 24 ساله ی ساکن انگلستان، 75 درصدشان بر این باورند که بدون اینترنت نمی توانند زندگی کنند. بررسی هایی که توسط مؤسسه ی انگلیسی یوس نت از تقریباً هزار نوجوان به عمل آمده است دال بر وجود نوع خاصی از اعتیاد به اینترنت در میان قشر نوجوان است.

نمی توانیم بدون اینترنت زندگی کنیم

تعداد زیادی از مصاحبه شوندگان این بررسی ها ادعا می کنند برای حل مشکلاتی که برایشان پیش می آید نیاز به مشورت با کسی ندارند و تمام اطلاعات لازمه و پاسخ مشکلات خود را می توانند از طریق شبکه ی اینترنت بیایند.


براساس تحقیقات مؤسسه ی فوق چیزی حدود 45 درصد جوانان اطمینان دارند که از طریق اینترنت می توانند به خواسته های خود برسند. از هر سه نفر یک نفر به اینترنت اعتماد کامل دارد و بر این باور است که از طریق اینترنت می تواند به اهداف خود برسد.

بیش از سه چهارم مصاحبه شوندگان بر این عقیده اند که اینترنت هیچ خطری نخواهد داشت به این شرط که کاربر اینترنت از کاری که در حال انجام آن است آگاه باشد. پروفسور میکائیل هولم عضو مؤسسه ی مطالعات پیشرفته ی دانشگاه لنکاستر انگلیس می گوید: اینترنت به یک بخش لاینفک از زندگی نسل جدید تبدیل شده است. پروفسور هولم به این نتیجه می رسد که بشر در حال پیشرفت است و تعامل هر چه بیشتر با اینترنت به دنبال این پیشرفت خواهد آمد.