حسن اصیلیان، معاون انسانی سازمان محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی فارس، در رابطه با رعایت فاصله‌ برای استقرار صنایع گفت: رعایت فاصله در ضوابط استقرار صنعت دیده نشده است.وی در ادامه با اشاره به مصوبه استاندارد صدا ، گفت: در ماده 13 جلوگیری از آلودگی صوتی، تأکید شده است که فواصل باید به صورت مشخص اعلام شود.

مشاغل مزاحم

 
معاون انسانی سازمان محیط زیست با اشاره به این‌که این فواصل در کمیسیون زیربنایی دولت، به پیشنهاد سازمان محیط زیست مطرح شده است، گفت: در ارتباط با صنعت، ضوابط استقرار صنایع وجود دارد، اما قرار شد که در کنار سایر موارد مانند آلودگی هوا،‌آلودگی صوتی نیز در ضوابط استقرار دیده شود.


وی همچنین درباره مشاغل مزاحم گفت: مشاغل مزاحم مانند آهنگری‌ها و کانال‌سازی‌ها نیاز به تدوین استاندارد فاصله داشت، بر همین اساس قرار است سازمان محیط زیست با کمک وزارت کشور، استاندارد فاصله تدوین و در کمسیون زیربنایی دولت برای تصویب مطرح کند.
وی گفت: ضوابط استقرار برای صنعت وجود داشته است، اما برای مشاغل مزاحم در نظر گرفته نشده بود. اصیلیان گفت: قرار شد برای جلوگیری از آلودگی صوتی با شهرداری نیز برای تدوین این استانداردها همکاری داشته باشیم.

خبرگزاری فارس