مدیر بخش توسعه و تحقیق شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران از تجهیز 200 تقاطع پایتخت به دوربین های ثبت تخلف "عبور از چراغ قرمز" تا پایان امسال خبر داد.
چراغ قرمز
فرشید باباخانی روز دوشنبه به خبرنگار ایرنا گفت: این دوربین های ویژه تخلف عبور از چراغ قرمز بوده و در برخی از تقاطع های با اولویت و پرتراکم نصب خواهند شد. وی اظهار داشت: این دوربین ها در بخشی از مسیر پرتصادف تقاطع ها نصب می شوند.
این مسوول ابراز امیدواری کرد: با تجهیز این دوربین ها رانندگان مقررات رانندگی را رعایت کنند و از چراغ قرمز بدون توجه عبور نکنند. تخلف عبور از چراغ قرمز یکی از تخلفات رایج در کشور است و این در حالی است که رانندگان به خود اجازه می دهند تا برغم حضور پلیس در محل تقاطع از چراغ قرمز عبور کنند.