رویترز - قندهار، افغانستان

  مقامات افغان خبر دادند: در بازاری متعلق به افغانستان در نزدیکی مرز پاکستان یک بمب‌گذار در ازدحام جمعیت به هوا پرتاب شد. در این حادثه سه شهروند کشته و چهارده نفر زخمی شدند. سیف ا...، یکی از مقامات افغانی، افزود: شخص بمب‌گذار پس از انفجار بمب، تشخیص هویت شده است و قضیه مورد پیگیری مقامات امنیتی اسپین‌بولداک در استان جنوبی قندهار است.یکی از پزشکان بیمارستان شهر قندهار گفت: سه شهروند کشته و دست‌کم چهارده شهروند مجروح شده‌اند.


یک سخنگوی نیرو‌های ایزاف(زیر نظر ناتو) گفت: چند نظامی خارجی نیز به همراه شخص بمب‌گذار سوار در ماشین بودند ولی از میان آنان تنها شخص بمب‌گذار خود را قربانی کرد.چند ساعت قبل از این حادثه، یک حادثه‌ی بمب‌گذاری دیگر نیز در نزدیکی استان هلمندباعث کشته شدن سه پلیس محلی شده بود.طالبان در طی سال جاری، با بمب‌گذاری‌های خود سعی در به‌وجود آوردن ارعاب داشته‌اند تا دولت نیمه‌غربی افغانستان را سرنگون کنند و گروه‌های خارجی را از کشور بیرون کنند.در سال گذشته طالبان حدود 140 بمب‌گذاری انجام داده‌اند که اکثر قربانیان این بمب‌گذاری‌ها را افراد شهری تشکیل می‌دهند که حدود 200 نفر هستند.