اخیراً هوای ایالت فلوریدای آمریکا به شدت سرد شده است. به دنبال این سرمای شدید در ایالت فلوریدا، سوسمارهای درختی به حالت یخ زده از روی درخت بر زمین می افتند. سوسمارهای درختی اصولاً حیواناتی هستند مختص مناطق نیمه گرمسیری و معمولاً بر روی درختان زندگی می کنند تا بتوانند در زمستان که هوا ملایم تر می شود در امان باشند.

سوسمار درختی


اما گویا این دفعه سوسمارهای درختی فلوریدا بخت یارشان نبوده است. دمای هوا در شهر تامپا در غرب فلوریدا به زیر صفر رسیده است. کی وست مجمع الجزایر جنوبی فلوریدا نیز از شر سرما در امان نمانده و دمای هوا در این مناطق کمی بالای صفر است یعنی 2/8 درجه ی سانتی گراد. این مقدار پایین ترین دمای ثبت شده برای مجمع الجزایر کی وست فلوریدا طی 112 سال گذشته است.

سوسمار درختی