در جلسه عصر امروز تشکیلات و ساختار اداری دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب رسید. سخنگوی دولت ضمن اعلام خبر خوش رئیس‌جمهور در روز چهارشنبه به مردم، از تصویب لایحه ایجاد استان البرز در جلسه امروز هیئت دولت خبر داد.


محمدرضا رحیمی عصر روز یکشنبه بعد از جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: هیئت دولت به ریاست دکتر احمدی نژاد لایحه ایجاد استان جدید البرز با مرکزیت شهر کرج و ارتقای بخش گراش به شهرستان در استان فارس و ارتقای دهستان سُمَرِین به مرکز بخش در استان اردبیل را تصویب کرد.
معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت : در جلسه عصر امروز تشکیلات و ساختار اداری دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب رسید.
لایحه تعیین تکلیف وضع ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی، دیگر مصوبه این جلسه بود که تاکنون بر اساس مواد 147 و 148 اصلاح قانون ثبت شکل می
گرفت.

فردانیوز