تا پایان سال 2010، تعداد نیروگاه های خورشیدی که در جهان تأسیس می شوند نسبت به سال ما قبل دو برابر خواهد بود. پیش بینی ها نشان می دهند که با زیاد شدن صفحات شارژ نوری در جهان تا پایان سال 2010 برق تولیدی این صفحات به بیش از 16 هزار مگاوات برسد. بر طبق پیش بینی های مؤسسه ی تحقیقاتی آی.ام.اس روند رو به رشد ساخت نیروگاه های خورشیدی در اروپا، آمریکا و آسیا تا پایان سال 2010 همچنان ادامه خواهد داشت. این مؤسسه ی تحقیقاتی که گزارش ها و تحقیقات تخصصی از وضعیت بازار ارائه می کند، روند رو به رشد ساخت نیروگاه خورشیدی در آسیا را سریعتر ارز یابی می کند و معتقد است در اروپا نیز علی الخصوص در کشورهای آلمان، ایتالیا، فرانسه و جمهوری چک به دلیل مشوق هایی که داده می شود تقاضا برای انرژی خورشیدی رو به افزایش است.


در پنج ماهه ی پایانی سال 2010 رشد سریع این بخش از بازار را مدیون کشورهای آمریکا و چین خواهیم بود. چرا که پیش بینی می شود این دو کشور در پنج ماهه ی پایانی سال در عرصه ی جهانی حرف اول را در زمینه ی تولید انرژی خورشیدی بزنند. اگر بخواهیم محتاطانه تر سخن بگوییم نهایتاً در سال 2011 آمریکا و چین به پیشتازان انرژی خورشیدی در جهان مبدل خواهند شد. آنچه که می تواند باعث کمتر استفاده کردن از انرژی های خورشیدی در جهان و کشور های اروپایی شود حذف مشوق هایی است که در حال حاضر وجود دارد. به همین دلیل همه ی نیروگاه های اصلی خود را برای مواجهه با کاهش تقاضا آماده کرده اند. تنها با در نظر گرفتن تأسیسات موجود بهره برداری از انرژی خورشیدی، تا پایان سال 2010 در سطح جهانی  5000 مگاوات تولید بیشتر قابل پیش بینی است. پیش بینی می شود که در سال 2011 ساخت تأسیسات خورشیدی جدید با کاهش 65 درصدی روبه رو شود.