پیش بینی می شود فروش باطری های خورشیدی در سال جاری میلادی همچنان افزایش یابد و با کاهش قیمت ها دست واسطه ها کوتاه شود. این پیش بینی توسط مؤسسه ی تحقیقاتی IMS بریتانیا انجام گرفته است. این مؤسسه از طریق تعیین شاخص های تأثیرگذار در اقتصاد این بخش از بازار پیش بینی کرده است که با وجود افزایش فروش باطری خورشیدی در طی 2 سال اخیر که با در نظر گرفتن مگاوات حدود 60 درصد رشد داشته است، سودی که برده اند افزایش بسیار محدودی داشته است. مقدار سود این فروش فقط 13 درصد بوده است.


گزارش این مؤسسه ی تحقیقاتی نشان می دهد که کم شدن واسطه ها نه تنها مشکلی که از نظر کم بودن بسته های حمایتی وجود داشت را مرتفع کرده است بلکه باعث شلوغ تر شدن و رقابتی شدن بازار نیز شده است. پیشبینی می شود در سال جاری تقاضا یک روند نزولی را طی کند و بسته های تشویقی به نفع بازار کشور آلمان جهت گیری کند که در حال حاضر اصلی ترین بازار باطری های خورشیدی را در جهان داراست. بر طبق پیش بینی های مؤسسه ی تحقیقاتی IMS، هر چند که در سال جاری فروش باطری های خورشیدی تا 20 درصد افزایش می یابد ولی این رشد 20 درصدی با کاهش قیمت ها همراه بوده و بازاری را که ظاهراً در حال گسترش است اساساً دگرگون خواهد کرد. این وضعیت باعث می شود شرکت هایی که در بازار باطری خورشیدی فعالیت می کنند به عواقب زیاد شدن واسطه ها بیشتر توجه کنند.