ماده ی جدیدی تولید شده است که با مالیدن آن روی باتری های خورشیدی جذب نوری بیشتر می شود. این ماده نسبت به موادی که تا کنون مورد استفاده قرار گرفته اند جذب نوری بهتری داشته و به میزان قابل توجهی می تواند کارآیی باتری های خورشیدی را افزایش دهد. این ماده ی براق، توسط گروهی از متخصصان شیمی دو دانشگاه بوفالو و روچستر (ایالت نیویورک آمریکا) با سرپرستی میخائیل دتی و ریچارد آیزنبرگ تولید شده است. دانشمندان بر این عقیده اند که این ماده ی براق، در ارتقای رقابت فناوری ها در سطح تجاری بسیار مؤثر خواهد بود. این اختراع جدید، خصوصاً در باتری های تیپ گراتزل، قابل استفاده است. مکانیسم شیمیایی تولید انرژی در این باتری ها، شبیه به مکانیسم فتوسنتز در گیاهان است.


می توان گفت که پس از استفاده از ماده ی جدید نحوه ی کار باتری تغییری نمی کند ولی جذب نور بسیار بالا می رود. آقای دتی چنین قضاوت می کند که انرژی خورشیدی ای که در مدت زمان یک ساعت به سطح زمین می رسد برای تأمین نیاز برق یک سال کل کره ی زمین کافی است. گیاهان از آن برای تأمین نیازهایشان استفاده می کنند حال آنکه ما آدمیان از ترکیبات نفتی استفاده می کنیم؛ پس اگر می خواهیم در تأمین انرژی برای خودمان مستقل شویم ما نیز باید به خورشید نگاه کنیم. علاوه بر باتری های خورشیدی صفحه ای، امکان استفاده از این فناوری برای باتری های هیدروژنی نیز وجود دارد. مکانیسم عمل باتری های هیدروژنی به این صورت است که مولکول آب را تجزیه می کنند و هیدروژن های آن را جدا می کنند. محققان با بررسی های آزمایشگاهی ای که به عمل آورده اند به این نتیجه رسیده اند که ماده ی جدید، به طرز بی سابقه ای، باعث تسریع در تولید هیدروژن می شود. محققان تا کنون دو درخواست برای ثبت این اختراع داده اند؛ یکی برای استفاده در باتری های صفحه ای خورشیدی و یکی برای باتری های هیدروژنی.