حجم انتشار رادیواکتیو در نیروگاه فوکوشیمای ژاپن امکان دارد که از حادثه نیروگاه چرنوبیل اوکرائین در سال 1986 نیز بیشتر شود. در این مورد دزونیتی ماتسوموتا رئیس کمپانی اپراتور فوکوشیما "توکیو الکتریک پائوئر" گزارش داد. وی خاطرنشان ساخت که حادثه چرنوبیل بزرگترین حادثه اتمی در تاریخ انرژی اتمی جهان است که باعث آلودگی رادیواکتیو در صدها کیلومتر دورتر از نیروگاه شد.

روز سه شنبه دولت ژاپن از پنج تا حداکثر سطح خطر در فوکوشیما در مقیاس بین المللی را گزارش داد. قبلا این سطح فقط در حادثه چرنوبیل گزارش شده بود. در همین حال آژانس ملی امنیت اتمی ژاپن گزارش داد، که هنوز حجم انتشار رادیواکتیو از فوکوشیما از 10 درصد ثبت شده در چرنوبیل افزایش نیافته است.

صدای روسیه