دیمتری مدودف در مصاحبه با کانال تلویزیونی مرکزی چین، در آستانه سفرش به این کشور، گفت: امکان دارد لیبی دولتی غیر قابل دوام شود. برای اینکه از خطر نجات داده شود، باید کسی از سیاست آن کناره گیری کند.

وی اوضاع لیبی را که از ماه فوریه، مبارزه میان طرفداران و مخالفان معمر قذافی در آن جریان دارد، خارج شدن از کنترل خواند. به باور وی، اوضاع طوری است که نه قذافی، نه مخالفان و نه ناتو با عملیات نظامی می تواند آرامش سازد.

مدودف هشدار داد، که حضور سیاستمداران افراطی و هرگونه تاخیر در تصمیم گیری برای سرنوشت حکومت لیبی را تهدید می کند.

صدای روسیه