به گزارش منابع خبری، به نقل از تلویزیون دولتی لیبی به تاریخ 14 مارس، معمر قذافی در ملاقات با سفرای روسیه، چین و هند در طرابلس، به شرکت های این کشورها پیشنهاد کرد، که در بخش نفتی و گازی لیبی سرمایه گذاری کنند.

مذاکرات در زمان ناآرامی ها در لیبی که از اواسط ماه فوریه آغاز شده است، صورت گرفت.

صدای روسیه