رئیس کل بانک مرکزی از آغاز بررسی لایحه حذف 4 صفر از پول ملی در دولت خبر داد و گفت: این کار ممکن است 4 سال طول می‌کشد.

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان آغاز طرح تحول در نظام بانکی کشور گفت : اجرای این طرح هم اکنون آغاز شده و تحول در سیستم نظام بانکی کشور هم اکنون به صورت موردی در حال انجام است.

وی حذف چهار صفر پول ملی را یکی از همین اقدامات عنوان کرد و ادامه داد: ما طرح حذف چهار صفر از پول ملی را به دولت داده ایم و در حال بررسی است و قطعا بعد از تصویب ما نیز به عنوان یکی از حلقه های تحول در نظام بانکی اجرا خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی در عین حال تصریح کرد: این پروسه قطعا زمان بر خواهد بود و ممکن است همین پروژه حذف صفرهای پول ملی چهار سال به طول انجامد.

بهمنی در پایان تاکید کرد: مسائل پولی چیزی نیست که بخواهیم به سرعت و برای یک بار به طور قطعی یک پروژه را به انجام رسانیم و پروسه آن پایان یافته تلقی شود بلکه در طرحهای پولی باید دقت نظر خاصی داشته باشیم و با حوصله به مرحله اجرا پا بگذاریم.