توکیو – آدن کرونوس

آمار‌‌ها در ژاپن حاکی از این است که به‌طور تقریبی یک ژاپنی از هر پنج ژاپنی در طول دوران زندگی خود به‌طور جدی به خودکشی فکر کرده‌ است. این آمار توسط یک مؤسسه‌ی رسمی مطالعاتی تهیه شده که آمارگیری خود را برروی 1800 مرد و زن بالای 20 سال انجام داده است. در ژاپن هرساله بیش از 30 هزار نفر به زندگی خود خاتمه می‌دهند و مسئولان ژاپنی درصدد هستند اقدامی در جهت کاهش این آمار رو به رشد انجام دهند.

خودکشی در ژاپن