یاس سه رنگ

رویارویی با تجارب جدید و غیرمنتظره، یکی از گرایش‌های ابتدایی در انسان و حیوانات محسوب می‌شود. حتی چنانچه بخواهیم رویارویی با تجارب جدید و غیر منتظره را پدیده‌ای مجزا از انتخاب خردگرایانه‌ی محض درنظر بگیریم باز هم عبارت فوق صحت دارد. مطالعات متعدد حاکی از این است که انگیزش‌های جدید و غیرمنتظره، موجب فعال شدن بخش‌هایی از مخ می‌شوند که به نظام پاداش‌خواهی مربوط است.تا امروز، دانشمندان موفق به کشف این روابط نشده بودند تا اینکه امروز، یک گروه تحقیقاتی به نام مرکز تحقیقاتی عصب نگاری وِلکام از دانشگاهی در لندن موفق شدند به کمک تکنیک ام-آر-آی نحوه‌ی فعالیت مغز در هنگام رویارویی با پدیده‌ها و تجارب جدید را شناسایی کنند. مقاله‌ای در رابطه با این آزمایشات در مجله‌ی نورون به چاپ رسیده است. آزمایشات بر روی افراد بالغ انجام گرفته و به گونه‌ای انجام شده است که به آزمایش‌شوندگان فرصت داده می‌شود با انتخاب یکی از چهار تصویری که به طور همزمان نشان داده می‌شود، پول به دست آورند. به هر کدام از تصاویر امتیاز معینی تعلق می‌گیرد. برخی از این تصاویر تصاویری هستند که قبلاً در آزمایش‌های قبلی خود با آن‌ها روبه‌رو شده است؛ بنابراین چون فرصتی جدید به حساب نمی‌آیند امتیازدهی به این تصاویر به گونه‌ای دیگر است.


مخ

سر دسته‌ی گروه تحقیقاتی وِلکام، خانم ویتمن می‌گوید: رویارویی با تجارب جدید و غیرمنتظره، یکی از گرایش‌های رفتاری ابتدایی در انسان و حیوانات محسوب می‌شود. در انسان، این گرایش‌ها اغلب با تلاش همراه است و وقتی به محصول جدیدی دست یافت، دستآورد‌های جدید خود را در یک لباس و پوشش می‌پوشاند تا از این طریق دستآورد جدید را پذیرفته و مقبول عام گرداند. نتیجه‌گیری خانم ویتمن به این صورت است که جانشین سازی چیز جدید در پوشش یک چیز قدیمی دقیقاً یک نوع انتخاب خردگرایانه است، هرچند که دخالت خرد در آن بسیار ناچیز باشد. خانم ویتمن این پدیده را به صورت فروش متقلبانه‌ی شراب کهنه توسط بعضی افراد در بتری‌های جدید، توصیف می‌کند. نتیجه گیری نهایی خانم ویتمن این است که رویارویی با فرصت‌های جدید می‌تواند در درازمدت فوایدی را برای افراد به همراه داشته باشد. چنانکه غذای اصلی میمون که موز باشد را از او بگیریم، میمون به منطقه‌ای دیگر ولی ناشناخته از جنگل مهاجرت می‌کند و به دنبال غذایی جدید می‌گردد که برایش مغذی باشد.