یاس سه رنگ

ناسا، امروز به طور رسمی وجود آب بر روی مریخ را تأیید کرد. این حقیقت توسط کاوشگر فونیکس به اثبات رسیده است. یکی از محققان دانشگاه آریزونای آمریکا به نام ویلیام بونتون در سازمان ناسا گفت: ما توانسته ایم این حقیقت را اثبات کنیم.

پیش از این ما بواسطه‌ی کاوشگر اُدیسه به وجود آب منجمد بر سطح مریخ پی برده بودیم اما این بار، برای اولین بار، آب را بر سطح مریخ لمس کنیم و بچشیم.

 


کاوشگر فونیکس برای اولین بار آب سطح مریخ را چشید. این کاوشگر یک ابزار مکانیکی را از خود جدا کرده، آن را بر روی سطح مریخ انداخته، این ابزار مکانیکی به مدت یک هفته یخ را جمع‌آوری کرده، و دانشمندان با بررسی یخ جمع‌آوری شده پی برده‌اند که این یخ در واقع همان ماهیت آب را دارد.

از این پس دانشمندان می‌توانند با قطعیت بگویند که در قطب شمال مریخ، یخ وجود دارد. پیش از این فقط به کمک تصاویری که از کاوشگر فونیکس به زمین فرستاده شده بود و به کمک مشاهدات غیرمستقیم، دانشمندان از وجود یخ در مریخ خبر می‌دادند.

قطب شمال مریخ

 

تصاویر جالبی که از کاوشگر مارس اکسپرس سازمان فضایی اروپا به ما رسیده است، وجود یخ بر سطح مریخ را نشان می‌دهد. رشته‌کوه‌هایی که در تصویر می‌بینید،اچوس چاسما (EchusChasma)نام دارند.

این رشته‌کوه ها که به عقیده‌ی دانشمندان به دلیل جریانات آب برسطح مریخ به وجود آمده‌اند 100 کیلومتر طول و ده کیلومتر ارتفاع دارند.