آنسا

پلئو، روبات دایناسور شکلی است که همانند یک موجود زنده چیزهای جدیدی یاد می‌گیرد و با آدم‌ها و اشیای پیرامون خود ارتباط برقرار می‌کند!

پلئو