ای جی آ – تهران

رئیس‌جمهور احمدی نژاد ایستاده با مشت‌های آهنین در مقابل غرب اطمینان داد که ملت ایران، قوی ترین و مستقل‌ترین ملت جهان است. احمدی نژاد، در سالروز ارتش جمهوری اسلامی و در پایان سخنرانی خود در یک مراسم نظامی در حوالی تهران، گفت: «کشور آمادگی دارد در مقابل هر تهاجمی دفاع کند.» وی افزود:«ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج بانیرو و منسجم، در مقابل کوچک‌ترین حمله‌ی خارجی می‌ایستند.» در طی این مراسم، ده‌ها پرنده‌ی جنگی ایرانی به پرواز در آمدندتا نشان دهند که دسیسه‌های آمریکاییان هرگز نتوانسته است در نیرو‌های نظامی کشور شکاف ایجاد کند.


همچنین در این مراسم جنگنده‌های اف-4 و اف-5 آمریکایی که توسط رضاشاه پهلوی در دهه‌های 60 و 70 در زمان سلطنتش پیش از انقلاب اسلامی خریداری شده بود، به نمایش گذاشته شدند.