رم – ایتالیا

پلیس شهر کالتانیستا در منطقه جنوب سیسیل ایتالیا، از بازداشت چهار نفر از اعضای گروه مافیا توسط نیروهای امنیتی به کمک استراق سمع خبر داد. در این عملیات پلیسی که اسب دیوانه (crazy horse) نام داشت سربازان جنگ متحرک شهر کالتانیستا و مأموران کلانتری دو شهر کالتانیستا و وی توریا شرکت داشتند.

سه نفر از این مجرمان، سعی داشتند با تهدید افراد متقاضی پیوستن به قوه قضاییه به کشته شدن فرزندانشان، مانع پیوستن این افراد به قوه قضاییه شوند. دو داوطلب تازه وارد قوه قضاییه شهر کالتانیستا تحت فشار بودند که اگر نقشه ها و اسامی اعضای گروه مافیایی کوزا نوسترا فاش شود، فرزندان و والدینشان را خواهند کشت. هم اکنون این چهار عضو باسابقه دستگیر شده اند. در میان افراد در معرض قربانی شدن در این ماجرا دو طفل 7 و 11 ساله دیده می شوند.


مجرمان بازداشت شده که از گروه مافیایی کوزا نوسترا در شهرهای کالتانیستا و وی توریا هستند عبارتند از روزاریو  لمبارد 48 ساله ملقب به سارو  کاوادو دارای سوابق جنایی مسلحانه و مافیایی؛ یوسف لوداتو ملقب به پپی وورده 54 ساله و سابقه دار؛ الکساندر فیچی کیا 42 ساله و سابقه دار.

این افراد قصد داشتند بر علیه فرزندان و والدین دو تن از داوطلبان قوه قضاییه شهر کالتانیستا نقشه آدمکشی و تهدید آمیز به راه بیندازند.

چهارمین فرد بازداشت شده نیز یک فرد 26 ساله سابقه دار به نام الکساندر آپارو است که به جرم همکاری با مافیا توسط پلیس افسران دستگیر شده است.

بازداشت شدگان سرکرده تعداد زیادی از افراد مسلح هستند وهم کنون از طریق استراق سمع به کمک دی دی آ در شهر کاتانیا در شرق جزیره سیسیل ایتالیا، قصد طرح ریزی نقشه تهدیدآمیز بر علیه فرزندان و والدین دو داوطلب تازه وارد را داشتند. مجرمان دستگیر شده محل سکونت فرزندان یک از داوطلبان قوه قضاییه را از پیش شناسایی کرده بودند و قصد داشتند پدر این فرزندان را از نیت شومشان مطلع کنند.