ممنوعیت سیگار کاهش ایست های قلبی را به دنبال دارد

آنسا – بروکسل

ار آغاز سال 2005 میلادی که قوانین مربوط به مصرف سیگار در اروپا وضع شده است در کشور ایتالیا میزان ایست شدید قلبی به 2/11 درصد کاهش یافته است. در کشور ایرلند که ممنوعیت سیگار از سال 2004 شروع شده است تعداد بیمارانی که برای ایست قلبی بستری می شوند سالانه 11 درصد کاهش یافته است. در کشور فرانسه که سخت گیری ها علیه سیگار ازماه فوریه ی سال 2008 شروع شده است، تعداد بیماران ایست قلبی بستری در بخش فوریت های بیمارستان، 15 درصد کاهش یافته است. مطالعات علمی بسیاری نشان می دهند که یک رابطه ی معنی دار بین کم کردن سیگار و کاهش 19 درصدی ایست قلبی وجود دارد.

/ 0 نظر / 65 بازدید