موبایل ضد خشونت در فرانسه

فرانسوی ها قوانین جدیدی بر ضد خشونت علیه زنان در این کشور اجرا می کنند. زنان فرانسوی که از سوی همسر خود قربانی خشونت می شوند می توانند با فشار یک دکمه از این وضعیت نجات یابند. آن دسته از زنانی که قربانی خشونت از سوی همسران خود هستند با داشتن یک عدد "موبایل ضد خشونت" می توانند برای همیشه از خشونت رهایی یابند. موبایل ضد خشونت یک موبایل مواقع اضطراریست که در هنگام لزوم با فشار یک دکمه پیغام هشدار را به پلیس می فرستد. این طرح به طور آزمایشی از امروز در فرانسه شروع می شود. متأسفانه در سال 2008 میلادی 156 زن به خاطر دعوا گرفتن با همسر خود یا همسر سابق خود جان خود را از دست داده اند.

/ 0 نظر / 6 بازدید