OoXMLشرکت مایکروسافت، گواهی ایزو دریافت می‌کند.

رد موند(واشینگتون- ایالات متحده)

چند ماهی بود که Office Open XML)OoXML) که متعلق به شرکت مایکروسافت است، قصد داشت به استاندارد اسنادِ XML تبدیل شود و اکنون با کسب گواهی ایزو به هدف خود رسیده است.فرمت OoXML در رقابت برای دستیابی به استاندارد اسناد XML با فرمت Odf و پس از آن با فرمت Ecma در رقابت بود. Odf مدت طویلی بود که در تأیید سازمان استاندارد جهانی بود در‌حالیکه OoXML مدت مدیدی در رقابت بود و حالا به این هدف خود دست یافته است. شرکت مایکروسافت برای اهدای گواهی رسمی ایزو، یک نظرسنجی عمومی انجام داد که OoXML توافق 86 درصدی مشتریان را کسب کرد.

/ 0 نظر / 6 بازدید