طوفان، در ایالت های مید وست، قربانی گرفت.

آنسا – آمریکا

طی چند ساعت اخیر در اثر جند طوفان که از ایالات مختلف میدوِست گذر کرده بود، در ایالت  آرکانزاس 6نفر کشته شدند. بیشترین خسارات این طوفان ها به ایالت های تگزاس و آرکانزاس مربوط می شود. در طی یک روز هجوم وفان ها به این ایالت ها، نیرو های امدادرسان در محل گردهم آمدند. حدّاقل 11نفر از سکنه ی آرکانزاس از کنده شدن زمین توسط طوفان گزارش کرده اند. مسئولان برای کمک رسانی به قربانیان و آسیب دیدگان این حادثه، یک صندوق حمایتی افتتاح کرده اند.

/ 0 نظر / 27 بازدید