خفاش عاشق آواز می خواند

آنسا

محققان دانشگاه تگزاس به یافته ای جدید دست پیدا کرده اند. آن ها بر این عقیده اند که خفاش نر به هنگام جفتگیری برای همسر خود شروع به آواز خواندن می کند. آفای کریستن بون، مسئول این طرح علمی در رابطه با ترانه های عاشفانه خفاش ها می گوید: صداهایی که خفاش های نر از خود منتشر می کنند از الگوی معینی پیروی کرده و تشکیل یک ترانه می دهند و هر قطعه موسیقیایی موجود در این ترانه از توالی نت های موسیقیایی تشکیل می شود که با نظم خاصی تکرار می شود. هدف خفاش نر از تولید ترانه، جذب کردن و دلربایی خفاش های ماده ای است که در اطراف او هستند.

خفاش آوازه خوان

/ 0 نظر / 40 بازدید