مشکل انتخابات زیمباوه، عدم اطمینان آمریکایی هاست!

نتایج انتخابات زیمباوه از نظر آمریکا، قابل اطمینان نیست. از این رو، امروز، آرای انتخابات ریاست جمهوری 29 مارس این کشور، از نو شمرده می شوندتا از بین رئیس حزب مخالفان، زوانجیرا و رئیس جمهور اسبق، موگابه یک نفر انتخاب شود. حزب مخالفان در ژوهانسبورگ ادعا می کنند که ریاست جمهوری زوانجیرا را باید از پیش تعیین شده فرض کرد زیرا موفق به کسب اکثریت آرا شده است.

/ 0 نظر / 5 بازدید