آمار وحشتناک تعرض به زنان در ترکیه

در کشور ترکیه، 42 درصد زنان قربانی خشونت فیزیکی و تعرض جنسی می شوند. آمار تأسف بار فوق از سوی مجله ی ترکی تودیز زمان منتشر شده است. بر طبق آماری که این مجله ارائه کرده است، از هر 4 زن متأهل، یک نفر به حد شدید تا سرحد نیاز به درمان پزشکی، قربانی خشونت می شود. همچنین یک نفر از سه زن متأهل مقیم ترکیه قربانی خشونت از جانب شوهر خود شده و قصد خودکشی کرده است. از میان زنان مجرد و متأهل ترکیه، یکی از هر 5 نفر قربانی خشونت از سوی والدین یا سایر افراد در مدرسه و محیط های کاری می شود.

/ 0 نظر / 43 بازدید