فقط یک نخ سیگار

فقط کشیدن یک نخ سیگار توسط یک جوان کافی است تا سرخرگ های او تا 25 درصد محتمل به آسیب دیدگی شود. این نتیجه توسط یک تحقیق که توسط دانشگاه مک گیل تورونتو صورت گرفته نشان داده می شود. بر اساس این تحقیق که بر روی دو گروه از جوانان رده ی سنی 18 تا 30 سال انجام گرفت، آزمایشات تفاوتی در انعطاف پذیری عروق افراد دو گروه جوانان سیگاری و غیر سیگاری نشان نمی دهد. اما وقتی آزمایشات خود را پس از فعالیت بدنی انجام شدند مشخص شد جوانانی که قبل از ورزش یک نخ سیگار کشیده بودند به اندازه ی 5/24 درصد عروقشان سخت تر از جوانان غیر سیگاری بود.

/ 0 نظر / 41 بازدید