معمای پلیسی لنگه کفش

آنچه همگی می خواهند بدانند این است که هویت واقعی قربانیان چیست؟ این سؤال تاکنون بی پاسخ مانده است. برای ما مشخص نیست که آیا افراد قربانی فریب عده ای شیاد شده اند یا گرفتار نیت سوء شده اند یا توسط قاتل زنجیره ای مثلاً توسط افرادی که در اطراف مخفی شده اند به قتل رسیده اند؟ این احتمال هم وجود دارد که تمام ماجراها زیر سر قاچاقچی ها یا به نوعی سازمان دهی شده باشد. هنوز کسی مفقود شدن فردی را که با موارد یافت شده مطابقت داشته باشد گزارش نکرده است. چیزی که موجب پیچیده تر شدن موضوع می شود این است که ممکن است آب دریا یا رودخانه سبب جابجایی شده باشد.

جالب تر اینکه این معما موارد مشابهی نیز دارد. مدت ها پیش تر در سال 1993 میلادی در منطقه ای در شرق کشور کانادا، پلیس یک پا در کفش دومیدانی در ساحل رودخانه ی ساس کاچه وان پیدا کرده بود. پس از آن کشف، متخصصان اعلام کرده بودند پا می بایست متعلق به یک فرد قوی هیکل 30 الی 60 ساله باشد. یک مورد دیگر نیز در تابستان 2008 در سوئد رخ داد. در این مورد یک پا در کفش تنیس در یکی از سواحل جنوب غربی این کشور پیدا شده بود.

/ 0 نظر / 91 بازدید