فروش باطری های خورشیدی افزایش پید ا می کند

گزارش این مؤسسه ی تحقیقاتی نشان می دهد که کم شدن واسطه ها نه تنها مشکلی که از نظر کم بودن بسته های حمایتی وجود داشت را مرتفع کرده است بلکه باعث شلوغ تر شدن و رقابتی شدن بازار نیز شده است. پیشبینی می شود در سال جاری تقاضا یک روند نزولی را طی کند و بسته های تشویقی به نفع بازار کشور آلمان جهت گیری کند که در حال حاضر اصلی ترین بازار باطری های خورشیدی را در جهان داراست. بر طبق پیش بینی های مؤسسه ی تحقیقاتی IMS، هر چند که در سال جاری فروش باطری های خورشیدی تا 20 درصد افزایش می یابد ولی این رشد 20 درصدی با کاهش قیمت ها همراه بوده و بازاری را که ظاهراً در حال گسترش است اساساً دگرگون خواهد کرد. این وضعیت باعث می شود شرکت هایی که در بازار باطری خورشیدی فعالیت می کنند به عواقب زیاد شدن واسطه ها بیشتر توجه کنند.

/ 0 نظر / 99 بازدید