ایران به گوگل اعتراض می‌کند

آنسا – تهران

ایران به تصمیم گوگل مبنی بر به کارگیری اصطلاح «خلیج عربی» به جای «خلیج فارس» در چند برنامه‌ی نرم‌افزاری، اعتراض دارد. پیش از این هم در سال 2004 سخنگوی وزارت امکر خارجه گفته بود: «این اقدام خلاف مقررات است و ما بارها اعتراض خود را اعلام کرده ایم.» با این حال بخش جغرافیای ملل گوگل هنوز از لفظ «خلیج عربی» استفاده می‌کند.این واقعه اعتراض های شدیدی در محیط های سیاسی و اجتماعی ایران همصدا با دولت در بر داشته است.

شما ایرانیان غیور نیزاعتراض خود را به گوگل اعلام کنید:

خلیج فارس همیشه خلیج فارس خواهد ماند و برای  ایران

/ 0 نظر / 5 بازدید