نتایج مثبت ایدز در اتحادیه ی اروپا رو به افزایش است

از سال 2001 تا 2007 میلادی تعداد افرادی که در کشورهای عضو اتحادیه ی اروپا و کشورهای اطراف پس از آزمایش ایدز نتیجه ی مثبت نشان داده اند از 5/1 میلیون نفر به 2/2 میلیون نفر رسیده است. از این رو هیئتی در شهر بروکسل به دنبال راهکارهایی برای مبارزه با ایدز می گردند. بر طبق برآوردهای این هیئت 40 درصد از مبتلایان جدید ایدز مردانی هستند که رابطه ی جنسی با مردان داشته اند، در حالیکه در کشورهای حاشیه ی اتحادیه ی اروپا 70 درصد مبتلایان را معتادان ومهاجرانی تشکیل می دهند که از کشورهای دارای شیوع بالای ایدز مهاجرت کرده اند. 

ایدز

  

/ 0 نظر / 22 بازدید