لنین به زندگی باز می گردد

در میدان سرخ شهر مسکو موزه ای باستانی وجود دارد که به یکی از بزرگترین رجال سیاسی آن دیار یعنی لنین تعلق دارد. در سال 1993 میلادی در دوران ریاست جمهوری یلتسین درست در زمانی که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید، به بستن این موزه که به لنین بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی منسوب بود اقدام کردند.

اکنون پس از هفده سال درب های این موزه دوباره باز می شوند. این کاخ موزه ی باستانی از دو بخش تشکیل شده است. یک بخش به تابلو هایی از رجال شوروی اختصاص دارد و بخش دیگر به پیروزی روس ها بر ناپلئون بناپارت در سال 1812 میلادی. البته نخستین نمایش این بخش برای بازدید عموم از جانب پاریسی ها برنامه ریزی شده و قرار است در موزه ی لوور در معرض بازدید عموم گذاشته شود.

بنای این موزه متعلق به قرن نوزدهم است و در زمان تزار نیکولای دوم محل مجلس دوما بوده است. در زمان ریاست جمهوری بوریس یلتسین این موزه را تعطیل کردند اما در سال 2004 میلادی، ولادمیر پوتین حکم بازگشایی مجدد آن را امضا کرد.   

/ 0 نظر / 116 بازدید