آیا افراد قد بلند خوشبخت ترند؟

یکی از مجریان این تحقیق علمی به نام آنگوس دیاتون معتقد است بلند قدی خصوصاً در مورد مردان برایشان سطح تحصیلات بالاتر و ارتقای شغلی را به دنبال دارد و این ها خود زمینه ساز احساس خوشبختی و رضایتمندی بیشتر در فرد می شوند. البته این موضوع مشمول حدودی نیز می شود به این معنا که اگر قد از یک حدی بلندتر شود دیگر برخورداری از رفاه بیشتر را به دنبال نخواهد داشت. افراد با قدی بلند تر از 198 نسبت به همسالان کوتاه قدشان از زندگی لذت کمتری می برند. آقای دیاتون معتقد است دلیل این امر برمی گردد به مشکلات جدی که این زنان و مردان بسیار قد بلند، در زندگی روزمره شان، با آن درگیرند.

/ 0 نظر / 6 بازدید