نوجوانان آمریکایی و بازی های کامپیوتری

نوجوانان آمریکایی 8 ساعت از روز خود را پای تلویزیون، کامپیوتر و آیفون تلف می کنند.

هر نوجوان آمریکایی به طور کلی 4 ساعت پای تلویزیون و یک ساعت و نیم پشت کامپیوتر می نشیند. تحقیقاتی که بر روی 2000 نوجوان آمریکایی 8 تا 18 ساله صورت گرفته نشان می دهد که نوجوانان آمریکایی به طور متوسط بیش از 7 ساعت از وقت خود را در روز صرف تلویزیون، کامپیوتر، بازی های کامپیوتری و آیفون می کنند. به طور دقیق تر 7 ساعت و 38 دقیقه که عملاً یک روز کاری محسوب می شود. در حقیقت این مطالعات به ما می گوید که نوجوانان آمریکایی 7 ساعت و 38 دقیقه از وقت خود را در روز با تلویزیون، کامپیوتر، ای پد و آیفون می گذرانند.

/ 0 نظر / 23 بازدید