سنگواره هایی از موجودات مریخی در قطب جنوب

یک شهابسنگ که در سال میلادی 1992 در قطب جنوب کشف شده است در خود اثرات سنگواره ای مربوط به میکروارگانیسم های کره ی مریخ را دارد. این خبر را یک وبسایت آمریکایی متخصص در زمینه ی علوم فضایی به نام اسپیس کرافت نو در مجله ی علمی زمین شیمی و کیهان شیمی آکتا منتشر کرده است. دانشمندان قدمت شهابسنگ ها را به اوایل دهه ی 90 میلادی تخمین می زنند. تا کنون هیچ گونه آثار سنگواره ای در شهابسنگ ها مشاهده نشده بود ولی گروهی محقق از مرکز فضایی جانسون وابسته به ناسا به رهبری کاتی توماس کپرتا با استفاده از میکروسکوپ الکترونیکی با وضوح زیاد موفق به کشف این آثار شدند. گروه فضایی جانسون با استفاده از میکروسکوپ الکترونیکی خود به تحلیل اثرات کربن و بلورهای آهن مغناطیسی داخل شهابسنگ اقدام کردند. این گروه محقق اعلام کردند باکتری هایی درون بلورهای آهن مغناطیسی این شهابسنگ محصور شده اند. سازمان فضایی ناسا این خبر را به زودی منتشر خواهد کرد.

 

/ 0 نظر / 79 بازدید