علل خود کشی در بین دانشجویان

خبرگزاری رادیو فرانسه

بر اساس آمار وزارت علوم، خودکشی دومین علت مرگ در میان دانشحویان است و سالانه 4200 دانشجو اقدام به خودکشی می کنند که تعدادی از آنها منجر به مرگ می شود.

خودکشی های اخیر دانشجویان در دانشگاه های مختلف ایران توجه عمومی را به پدیده خودکشی به عنوان یک آسیب اجتماعی در بین جوانان، جلب کرده است.

چه دلایلی جوانان ایرانی را به خودکشی وا می دارد؟ و آیا آمارها نگران کننده اند؟

 دکتر "داور شیخاوندی" استاد جامعه شناسی و آسیب شناسی در دانشگاه آزاد تهران، آمارهای موجود راچندان نگران کننده نمی داند و معتقد است که چون تعداد دانشجویان زیاد شده، طبیعی است رقم خودکشی این قشر از جامعه نسبت به بقیه بالاتر برود.

وی با توجه به استرس ها و کمبودهای رفاهی دانشجویان، می افزاید که رقم خودکشی در بین آنها کمی بیشتر است و بخصوص دختران بیشتر مورد تهدید هستند زیرا آنها با استرس بیشتر و امکانات کمتر روبرو هستند و عوامل عاطفی و دوری از خانواده هم بر مشکلاتشان اضافه می کند...

 

 

/ 1 نظر / 5 بازدید