انتشار یک کتاب جدید برای لولا داسیلوا

ریو دوژانیو - برزیل

پس از اینکه اکران فیلم سینمایی لولا فرزند برزیل ساخته ی فابیو بارتو با استقبال عمومی مواجه شد بر اساس داستان زندگی وی یک کتاب داستان مصور نیز منتشر شده است. رئیس جمهور برزیل، لولا داسیلوا توانسته است در پایان دور دوم ریاست جمهوری خود محبوبیتی بیش از 80 درصدی پیدا کند. از این رو این کتاب مصور به نام لوئیز ایناسیو برازیلیه رو داسیلوا را منتشر کرده اند که قهرمان اصلی آن لولا داسیلوا می باشد. تیراژ اولیه ی این کتاب48 صفحه ای 37 هزار نسخه است و قیمت فروش آن تقریباً 2 یورو می باشد. در مجله ی «اوگلوبو» درباره ی این کتاب گفته شده است که اولین کتاب از مجموعه ایست که قرار است به شخصیت های مهم کشور برزیل اختصاص بیابد. در سرجلد این مجله لولا داسیلوا با اشاره به مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری که در ماه ژانویه با دیلما روسف خواهد داشت گفته است: با وجود اینکه هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی است ولی به کار خود پایان می دهم تا وظیفه ام را به درستی انجام داده باشم.

/ 1 نظر / 3 بازدید
سارا شکری

سلام دلبرکم مازیار [گل] نوای عاشق سرمدی سرداده ام بیا وبنگر[گل] با اسیر عشق دختر عمو بروزم. باده توفیقت به جام سارا شکری[گل]