در ژنتیک دی ان ای، میلیون‌ها تفاوت دیده می‌شود.

آنسا

در قیاس ساختار دی ان ای دو شخص با هم، دست‌کم در 1635 منطقه‌ تفاوت وجود دارد.  ضمن اینکه در جزئیات کوچک‌تر مناطق دی ان ای آن دو شخص نیز میلیون‌ها تفاوت دیده می‌شود.این اطلاعات دستاورد محققان آمریکایی بود که بر روی ژنوم هشت شخص آزمایش‌هایی را انجام دادند تا نواحی‌ای را که در آن‌ها ژنوم اشخاص مختلف با هم تفاوت دارد، بیایند. نقشه‌ی ژنی‌ای که نشان‌دهنده‌ی این نواحی واجد تفاوت‌ است در مجله‌ی نیچر به چاپ خواهد رسیدکه این نقشه‌ی ژنی در نوع خود بی‌نظیر است و در زمینه‌های بسیاری از جمله شناسایی بیماری‌های مربوط به مناطق تفاوت ژنی انسان کاربرد خواهد داشت. همچنین به کمک این برنامه‌ی تحقیقاتی، 525 قطعه‌ی جدید دی ان ای کشف شده است. 

/ 1 نظر / 6 بازدید
سامان

سلام با مطلبی درباره canton fair آپم. منتظر حضور گرمتان هستم.[گل]