/ 1 نظر / 5 بازدید
zeinab

اگر شما صاحب اندیشه نبودید - متوجه اندیشه در من نمیشدید[لبخند] این کارتون بسیار جالب است! خشم ایرانی ها در برابر اعراب. یک سایت هست که می تونید برید اونج امضا بگذارید برای مخالفت با این موضوع.http://hekmatgomshodeh.blogfa.com اونجا در قسمت پیوندهای است خودتان زحمت کنید جستجو کنید ... البته ما ایرانی ها خیلی بی رگ شده ایم و اگر نه اگر جد ما داریوش زنده بود الان دنیا را به خاک و خون کشیده بود و این اعراب را سلاخی کرده بود... بگذریم