کاندوم اینبار برای نجات کره ی زمین

جمعیت انسان ها در کره ی زمین روبه افزایش است و نزدیک به 7 میلیارد می رسد. جمعیت انسان ها حتی از جمعیت تمام پستانداران کره ی زمین بیشتر است و این امر موجب مشکلاتی برای اکوسیستم شده است که حفاظت از اکوسیستم را با چالش مواجه کرده است.

یک سازمان مردم نهاد در آمریکا به نام مرکز حفاظت از تنوع زیستی که در زمینه ی حفاظت از محیط زیست فعال است به منظور متمرکز ساختن اذهان عمومی به این مسئله، پخش کردن کاندوم را مناسب ترین راه یافته است. در چند ماه گذشته 5 هزار نفر از اعضای داوطلب مرکز حفاظت از تنوع زیستی نزدیک به 350 هزار جعبه وسایل پیشگیری را در سرتاسر آمریکا توزیع کرده اند. دریافت کنندگان این جعبه ها می توانند در مسابقه شرکت کنند و در صورت برنده شدن بسته ی زندگی بگیرند. بر روی این جعبه ها تصاویری از حیوانات در خطر انقراض کشیده شده و در داخل جعبه ها اطلاعاتی راجع به افزایش بیش از حد جمعیت و خطراتی که از قبل آن گریبان گیر انسان ها خواهد شد آموزش داده شده است. حیواناتی که روی این جعبه ها در خطر انقراض معرفی شده اند شامل خرس قطبی، جغد، پلنگ جاگوآر و یک گونه ی قورباغه است. شعارهایی نیز بر روی تمام جعبه ها درج شده است.

در صفحه ی اول پایگاه اینترنتی مرکز حفاظت از تنوع زیستی آمده است که کاندوم ها در کنسرت ها، میکده ها ،دانشگاه ها و سایر مکان های پر رفت و آمد توزیع می شود تا به مردم هشدار دهند انسان ها در زمینه ی تولید نسل موظفند هشیارانه عمل کنند.

در منطقه ی آمازون برزیل نیز به منظور حفاظت از جنگل های منطقه اقدام مشابه ای موسوم به برزیل شهوتران صورت گرفته است. در این طرح جنگل نشینان را مستقیماً در تولید کاندوم های نجات بخش اکوسیستم وارد می کنند تا از تخریب جنگل ها جلوگیری شود. بر طبق گزارش روزنامه ی گاردین این اقدام که از دو سال پیش شروع شده بسیار موفقیت آمیز بوده است و یک کارخانه که در یکی از استان های شمال غرب برزیل به نام آکره تأسیس شده است با تولید سالانه 100 میلیون توانسته است بستر اشتغال 550 خانوار را فراهم کند.

دولت برزیل که بزرگترین وارد کننده ی کاندوم در جهان بود و از طریق شرکت های مبارزه با ایدز واردات کاندوم را انجام می داد با این اقدام اکنون قادر است کاندوم های تولید آمازون را به همراه سایر وسایلی که از شیرابه ی طبیعی گیاهان تولید می شوند مثل کوله پشتی و کیف جیبی به کشورهای دیگر صادر کند.

/ 1 نظر / 42 بازدید
روزبه

man khodam be shakse hazeram zamino nejat bedam.:D