تاکسی بدون راننده

تاکسی بدون راننده در فرودگاه لندن

از نخستین تاکسی بدون راننده در فرودگاه هیتروی لندن پرده برداری شد. این خودروهای جالب مسافران را در کمتر از 5 دقیقه از پایانه ی مسافرتی به پارکینگ فرودگاه می رسانند. این خودروهای بدون راننده که روی ریل حرکت می کنند توسط تعدادی حسگر جهت دهنده و یک کنترل مرکزی کامپیوتری کنترل می شوند. نیروی محرکه ی این خودروها از برق تأمین می شود و می توانند 4 مسافر را با سرعت 40 کیلومتر در ساعت جابجا کنند.

تاکسی بدون راننده در فرودگاه لندن

/ 0 نظر / 45 بازدید