نحوه‌ی عملکرد مُخ در رویارویی با موقعیت‌های جدید کشف شد

مخ

سر دسته‌ی گروه تحقیقاتی وِلکام، خانم ویتمن می‌گوید: رویارویی با تجارب جدید و غیرمنتظره، یکی از گرایش‌های رفتاری ابتدایی در انسان و حیوانات محسوب می‌شود. در انسان، این گرایش‌ها اغلب با تلاش همراه است و وقتی به محصول جدیدی دست یافت، دستآورد‌های جدید خود را در یک لباس و پوشش می‌پوشاند تا از این طریق دستآورد جدید را پذیرفته و مقبول عام گرداند. نتیجه‌گیری خانم ویتمن به این صورت است که جانشین سازی چیز جدید در پوشش یک چیز قدیمی دقیقاً یک نوع انتخاب خردگرایانه است، هرچند که دخالت خرد در آن بسیار ناچیز باشد. خانم ویتمن این پدیده را به صورت فروش متقلبانه‌ی شراب کهنه توسط بعضی افراد در بتری‌های جدید، توصیف می‌کند. نتیجه گیری نهایی خانم ویتمن این است که رویارویی با فرصت‌های جدید می‌تواند در درازمدت فوایدی را برای افراد به همراه داشته باشد. چنانکه غذای اصلی میمون که موز باشد را از او بگیریم، میمون به منطقه‌ای دیگر ولی ناشناخته از جنگل مهاجرت می‌کند و به دنبال غذایی جدید می‌گردد که برایش مغذی باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید